Regulamin| Mapa strony| Kontakt
Regulamin

Regulamin określa zasady korzystania z serwisu Bazar-pracy.pl. W sprawach nieuregulowanych ma zastosowanie prawo polskie. Regulamin może podlegać zmianom na warunkach omówionych poniżej.

Przedmiotem aukcji/ogłoszenia może być każda usługa nie naruszająca w żaden sposób prawa.

Serwis nie jest stroną w stosunkach pomiędzy kontrahentami. Zadaniem serwisu jest umożliwienie użytkownikom znalezienia zleceń/wykonawców przy pomocy swoich środków technicznych w postaci oprogramowania oraz serwerów.

Serwis Bazar-pracy.pl nie bierze odpowiedzialności za szkody poniesione przez użytkowników serwisu na skutek nieodpowiedzialności pozostałych użytkowników.

W przypadku awarii systemu lub serwera, serwis Bazar-pracy.pl zobowiązuje się do przedłużenia czasu emisji ogłoszenia.

Zabrania się umieszczania aukcji/ogłoszeń dotyczących innych serwisów aukcyjnych bądź ogłoszeniowych (w tym odnośników do takich serwisów).

W serwisie można umieszczać ogłoszenia dotyczące tylko tematyki pracy i wykonywania usług (np. dam pracę, szukam pracy, reklama firmy dotycząca wykonywania jakiś usług itp.).

Serwis Bazar-pracy.pl korzysta z narzędzi statystycznych Google tylko i wyłącznie w celu prowadzenia efektywnej kampani reklamowej. Żadne dane klientów serwisu nie są w jakikolwiek sposób przekazywane dla Google.

Wszelkie prawa do serwisu są zastrzeżone.

(na górę strony) Podstawowe pojęcia

Serwis - strona internetowa www.bazar-pracy.pl służąca do zamieszczania ogłoszeń oraz aukcji dotyczących wykonywania i zamawiania usług, udostępniający opcję licytacji i zamawiania w trybie on-line.

Użytkownik - osoba fizyczna lub firma, która jest zarejestrowana w serwisie i aktywowała konto.

Aukcja, Ogłoszenie - jest to ogłoszenie dodane przez użytkownika serwisu z możliwością licytacji, kupna od ręki lub w postaci zwykłego ogłoszenia bez opcji licytacji.

Licytacja - jest to forma brania udziału w aukcji, polegająca na zaproponowaniu odpowiedniej kwoty za wykonanie usługi o której jest mowa w ogłoszeniu. Formą licytacji jest opcja "Zamów od ręki", gdzie licytujący zamawia określoną przez siebie liczbę usług i bez czekania na zakończenie aukcji może wystąpić z prośbą do wykonawcy tej usługi o jej realizację.

(na górę strony) Zmiana treści regulaminu

Serwis Bazar-pracy.pl zastrzega sobie możliwość zmiany treści regulaminu. W przypadku braku zgody użytkownika na wprowadzone zmiany, przysługuje mu prawo do usunięcia konta z serwisu.

(na górę strony) Rejestracja

W serwisie może zarejestrować się każda osoba, która ukończyła 18 lat.

Rejestracja nowego użytkownika serwisu wymaga podania danych zawartych w formularzu rejestracyjnym, w szczególności pól oznaczonych gwiazdką.

Przy rejestracji osoby fizycznej należą do nich: nazwa użytkownika (identyfikator, login), hasło dostępu do konta, imię, nazwisko, pełny adres, data urodzenia, adres e-mail, telefon.

Przy rejestracji firmy wymagane jest wprowadzenie następujących pól: nazwa użytkownika, hasło dostępu do konta, nazwa firmy, NIP firmy, adres e-mail, telefon, adres siedziby firmy, dane osoby upoważnionej do założenia konta i administrowania nim (imię, nazwisko, data urodzenia).

Dane użytkownika powinny być aktualizowane w przypadku zmiany.

Każdy użytkownik rejestrując się w serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez serwis Bazar-pracy.pl w celu umożliwienia późniejszego kontaktu z kontrahentami oraz otrzymywanie poczty elektronicznej pochodzącej od Bazar-pracy.pl. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity - Dz.U.z 2002r. nr 101, poz.926 - ze zmianami). Podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania za pośrednictwem strony internetowej serwisu Bazar-pracy.pl. Użytkownik może również zażądać usunięcia swoich danych z bazy danych serwisu.

W celu umożliwienia wykonania zlecenia (oferowanego lub na które jest zapotrzebowanie), po wygraniu aukcji serwis udostępnia dane osobowe zwycięzcy aukcji oraz osoby zakładającej aukcję: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon. W przypadku, gdy jedną ze stron jest firma, udostępniane są następujące dane: nazwa firmy, adres siedziby firmy, telefon, adres e-mail, NIP firmy, imię i nazwisko osoby kontaktowej.

Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto w serwisie.

(na górę strony) Obowiązki i prawa organizatora aukcji

Organizator aukcji powinien jak najdokładniej opisać przedmiot aukcji, ponieważ odpowiada za wszystkie nieścisłości i błędy zawarte w ogłoszeniu, a także za ich prawdziwość. Opis powinien dotyczyć wyłącznie przedmiotu aukcji.

Zabrania się umieszczania ogłoszeń o tej samej lub podobnej treści dotyczącej tej samej usługi.

Zwycięzcą aukcji zostaje osoba, która do momentu zakończenia czasu emisji ogłoszenia złożyła najwyższą ofertę w opcji "Wykonam usługę" (dotyczy opcji "Zamów od ręki" i "Licytacja w górę"), natomiast w opcji "Zlecę wykonanie" i "Wykonam usługę" (dotyczy tylko opcji "Licytacja z wyborem zwycięzcy") zwycięzcę wyłania zleceniodawca.

Organizator aukcji typu "Wykonam usługę" w opcjach "Licytacja w górę" oraz "Zamów od ręki" zobowiązuje się do wykonania zlecenia za kwotę, na której zakończyła się licytacja lub jaką określił w opcji "Zamów od ręki".

Organizator aukcji typu "Wykonam usługę" w opcji "Licytacja z wyborem zwycięzcy" zobowiązuje się do wykonania usługi za kwotę zaproponowaną przez wybranego oferenta, o ile zdecydował się na wybór konkretnej oferty.

Organizator aukcji typu "Wykonam usługę" (dotyczy opcji "Zamów od ręki") ma obowiązek wywiązania się z wykonania oferowanej usługi po złożeniu zamówienia przez oferenta.

Organizator aukcji typu "Zlecę wykonanie" zobowiązuje się do zapłacenia za wykonaną dla niego usługę kwoty zaproponowanej przez wybranego oferenta, o ile zdecydował się na wybór konkretnej oferty.

Organizator aukcji typu "Zlecę wykonanie" i "Wykonam usługę" (dotyczy tylko opcji "Licytacja z wyborem zwycięzcy") ma prawo nie skorzystać z żadnej oferty złożonej przez użytkowników serwisu.

Organizator aukcji ma prawo do wcześniejszego zakończenia aukcji pod warunkiem, że:

  • w aukcji typu "wykonam" w opcji "Licytacja w górę" wywiąże się z usługi (opisanej w treści aukcji) wobec oferenta, który do tego czasu złożył najwyższą ofertę lub oferentów, którzy skorzystali z opcji "Zamów od ręki".
  • w aukcji typu "zlecę" oraz "wykonam" w opcji "Licytacja z wyborem zwycięzcy" rozważy złożone oferty (ponieważ nie ma obowiązku skorzystania z którejkolwiek z nich).

(na górę strony) Obowiązki licytującego

Osoba biorąca udział w aukcji typu "Zlecę wykonanie" zobowiązuje się do wykonania usługi, której dotyczy ogłoszenie wyłącznie za kwotę podaną w licytacji (bez dodatkowych opłat).

Osoba biorąca udział w aukcji typu "Wykonam usługę" zobowiązuje się do zamówienia usługi, której dotyczy ogłoszenie i zapłacenie za jej wykonanie kwoty podanej w trakcie licytacji.

Oferty składane w licytacjach muszą być przemyślane, ponieważ złożenie oferty wiąże się z obowiązkiem wywiązania się z umowy w chwili, gdy zostanie zwycięzcą licytacji.

Zamówienie usługi w aukcji typu "Wykonam usługę" w opcji "Zamów od ręki" jest zobowiązujące od chwili złożenia oferty.

Zabronione jest branie udziału w swoich aukcjach, a także przebijanie swoich ofert w aukcjach innych użytkowników za pośrednictwem innych kont.

(na górę strony) Zgodność z prawem wystawianych usług

Serwis Bazar-pracy.pl zastrzega sobie prawo do usuwania aukcji, których treść jest obraźliwa, niezgodna z prawem oraz obyczajami.

Zabrania się umieszczania ogłoszeń, aukcji oraz zdjęć zawierających treści dotyczące: pornografii, wulgaryzmów, przemocy, rasizmu, narkotyków, oszustw, broni, aborcji, eutanazji, ogłoszeń i aukcji towarzyskich itp..

W aukcjach typu "Zlecę wykonanie" zabrania się brania udziału w licytacjach dotyczących usług, do których wykonywania jest wymagane specjalne pozwolenie, osobom, które takiego pozwolenia nie posiadają.

Zabrania się dodawania aukcji typu "Wykonam usługę" dotyczących usług, do których wykonywania jest wymagane specjalne pozwolenie, osobom, które takiego pozwolenia nie posiadają.

W przypadku stwierdzenia przez serwis naruszenia prawa lub regulaminu w treści ogłoszenia, będzie ono usuwane bez upomnienia, a konto osoby wystawiającej blokowane lub usuwane.

Strona główna| Szukaj| Pomoc| Mapa strony| Kontakt HIDDEN_ANCHOR